Jonathan Havmågen
Indtastningsside
 Fornavn
 Mellemnavn
 Efternavn
 Virksomhed
 Gade
 Postnummer
 City
 Telefonnr
 Email
 Hjemmeside
 NuvarendeStilling
 Ufaglart
 Faglært
 MellemUd
 VidereUd
 Erhvervskarriere
 Ledelseserfaring
 GenerelLedelse
 Indkob
 Salg
 Produktudvikling
 Logistik
 Okonomistyring
 Bestyrelseserfaring fra Ejerledede virksomheder
 BestyrelsesErfaringIkkeEL
 ErfaringMedELvirksomheder